ORGANIZATOR:
29
DNI
20
GODZINY
44
MINUTY
12
SEKUNDY
„Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie” 
Szkolenie dedykowane dla firm biorących udział w konkursie
Najlepsze praktyki w zarządzaniu i raportowaniu odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu oraz CSR w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" 

Specjalny przegląd nadchodzących zmian w regulacjach UE, które nakreślają nowe wymogi i nowe standardy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju dla spółek publicznych, firm które zatrudniają powyżej 250 osób oraz mniejszych przedsiębiorstw: 
Nowa Dyrektywa CSRD (czyli projekt dyrektywy, która zaktualizuje dotychczasową 
   Dyrektywę o raportowaniu niefinansowym NFRD),
Taksonomia (kluczowa regulacja UE),
SFDR, czyli ujawnianie informacji CSR dla takich podmiotów jak fundusze 
   inwestycyjne, doradcy inwestycyjni oraz banki – i jaki to może mieć wpływ na 
   pozostałe spółki.
   
Sesja Q&A 

Szkolenie będzie cenne zarówno dla większych jak i mniejszych przedsiębiorstw, gdyż nowe trendy w zakresie CSR dotyczyć będą w przyszłości ogromnej większości firm.

Spotkanie skierowane jest do osób, które zajmują się tematami z zakresu ESG, CSR oraz zrównoważonego rozwoju w pracy zawodowej bądź są zainteresowane tymi kwestiami i nadchodzącymi zmianami w regulacjach w UE. 
KIEDY?
PROGRAM SZKOLENIA 
UCZESTNICY
Piątek, 18 czerwca 2021 w godz. 10:00-11:15
10:00 - 10:30


10:30 - 11:00

11:00 - 11:15
+48
Zapisuję się!
Organizatorem szkolenia jest firma edukacyjno-doradcza CSRinfo
# 1. Na co dzień pomagamy firmom w doradztwie dot. odpowiedzialnego biznesu. Przygotowujemy polityki, strategie i raporty, które podnoszą standing firm.
# 2. Stosujemy wachlarz standardów, norm, wytycznych i regulacji: UoR i Wytycznych KE, GRI Standards, SIN, <IR>, UN GC, PN-ISO26000:2012, odniesienie do Global Goals, regulacji branżowych np. Principles of Responsible Banking, wytycznych tematycznych TCFD.
# 3. Edukujemy. Prowadzimy szkolenia,webinaria i warsztaty. Jesteśmy autorem i partnerem studiów podyplomowych Manager CSR na Collegium Civitas.
Masz pytania? 
Skontaktuj się z nami:

Agnieszka Kocińska - Danielewicz
agnieszka.kocinska-danielewicz@csrinfo.org
+48 600 534 779
KONTAKT
Zajrzyj na strony:

www.rejestrraportow.pl
www.CSRinfo.org
www.linkedin.com/company/csrinfo